تگ

سنت مارک

مرورگر
کلیسای سنت مارک و برج ناقوس در ونیز ایتالیا

برج ناقوس کلیسای سنت مارک در ونیز، ایتالیا، واقع شده است. تاریخ دقیق ساخت و ساز اصلی آن معلوم نیست اما مقامات بر این باورند که احتمالا در طول قرن 9 در طول حکومت دوگه تریبونو ممو ساخته شده است  این دوره زمانی بین سالهای 1148-1157 در دوران حکومت مروسینی تکمیل شد.این برج حدود 99 متر ارتفاع دارد.