تگ

سنگ‌های آتشفشانی

مرورگر
دهکده محلی سئون گواپ در جیجو

روستای «سئون گواپ» واقع در جیجو در کشور کره جنوبی، مجموعه‌ای ۶۰۰ ساله از خانه‌هایی با سقف کاهی و دیوارهایی ساخته شده از سنگ‌های آتشفشانی بازالت جزیره است. این جزیره آرامش و زیبایی خاصی را به شما هدیه می‌کند.