تگ

سنگ های طبیعی

مرورگر
جنگل سنگ چین

جنگل سنگ (Stone Forest) و یا شیلین (Shilin) (به معنای “جنگل سنگ ) در استان یونان در جنوب غربی چین و در حدود 85 کیلومتری شهر کونمینگ قرار دارد.  در منطقه ای به مساحت 350 کیلومتر ، سنگ ها و صخره ها  به صورت شگفت انگیزی قرار دارند و مانند این است که درختانی ساخته شده از سنگ  سر به آسمان کشیده شده باشند.