تگ

سنگ چهره

مرورگر
جاذبه های بکر و طبیعی سرفاریاب

سرفاریاب یکی از مکان های گرشگری شهرستان چرام دارای جاذبه های بکر و دیدنی و همچنین آب و هوای مطلوب و مناطق گردشگری سحرانگیزی را در این منطقه رقم زده است. جاذبه های طبیعی بکر و چشمه های جوشان آن همواره مأمن گردشگران و طبیعت دوستان است.