باغ پر رمز و راز مجسمه ها در تگزاس

باغ پر رمزوراز مجسمه ها در تگزاس

دقیقا در مسیر کنار رودخانه در سن آنتونیو (San Antonio River Walk)، یک باغ هنرهای تجسمی وجود دارد که به آسانی قابل رؤیت نیست. برای پیدا کردن آن باید چشم های تیزی داشته باشید چون ممکن است به راحتی آن را نادیده بگیرید.