بهترین جاهای دیدنی شهر مومباسا

بهترین جاهای دیدنی شهر مومباسا

دومین شهر بزرگ در کنیا مومباسا می باشد. این شهر تحت تأثیر فرهنگ کشورهای آسیایی و میانه شرقی قرار گرفته است. این شهر نیز به عنوان یکی از شهرهای ساحلی شناخته می شود. در این مقاله با چند موردجاذبه های دیدنی مومباسا که بسیار شگفت انگیز هستند آشنا خواهیم شد.