تگ

سواحل زیبای امیر بکنده

مرورگر
آشنایی با جاذبه های گردشگریخشکبیجار

خشکبیجار شهری زیبا و مملوء از درختان و شالیزار هاست. شهری با مردمانی خوش خلق و مهمان نواز. این شهر ساحلی در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی رشت که در کنار دریای خزر قرار دارد. سواحل زیبای این شهر زبانزد است.