گنجنامه همدان ، از جاذبه های تفریحی و تاریخی

گنجنامه همدان ، از جاذبه های تفریحی و تاریخی

گنج نامه همدان، یکی از بهترین مقاصد گردشگری در ایران است. این منطقه در میان بیشتر افرادی که اقدام به سفر به نقاط مختلف ایران می‌کنند، از محبوبیت برخوردار است. در سفر به همدان دیدن گنجنامه را نیز نباید از دست داد. گنجنامه نزدیک همدان یعنی در فاصله‌ ۱۱ کیلومتری شهر است.