تگ

سوغاتی‌های جذاب

مرورگر
بهترین و معروف ترین سوغاتی های نپال در هند

وقتی به نپال سفر می‌کنید، کشوری که هیمالیای عظیم دل آن را شکافته است و ساکنان خوش‌قلبش با روی باز از شما استقبال می‌کنند و فرهنگ و سنت آن کاوشی بی‌انتها به روی شما می‌گشاید، بعید به نظر می‌رسد که دست خالی بازگردید.