تگ

سوغاتی مشهد

مرورگر
سوغات مشهد ، بهترین و ارزشمندترین سوغات خراسان رضوی

مشهد مرکز استان خراسان رضوی است. به دلیل قرار گیری بارگاه مقدس امام رضا (ع) در این شهر ارزش والایی به آن داده می شود. به طوری که اکثر مردم مسلمان ایران بر این باورند که امام رضا باید آنان را بطلبد تا توفیق زیارت نصیبشان شود.