تگ

سوغات شهر نوبران

مرورگر
معرفی شهر نوبران و جاهای دیدنی آن

نوبران شهری است در بخش نوبران شهرستان ساوه استان مرکزی ایران. محصول عمده آن غلات ، بنشن و سيب زمينی و ميوه‌های سردسيری و شغل مردم آن زراعت و قاليچه‌بافی و کارگری است. مزارع مادآباد، علی کوسج، مرسعلی بلاغی، دوقان، قره‌گل جزء اين قصبه‌است.