معرفی سوغات و صنایع دستی استان البرز

معرفی سوغات و صنایع دستی استان البرز

سوغات استان البرز برای خیلی ها ناآشناست، تا حدی که نمی دانند سوغات کرج چیست؟! سوغات یک استان محدود به یک شهر نمی شود، تمام مناطق و روستاهای آن منطقه را شامل می شود.بیشتر محصولات استان البرز در شهرهای مرکزی شهرت دارد.