تگ

سومین شهر پر جمعیت استان چهارمحال و بختیاری

مرورگر

به «که فرخ» و به دلیل تأثیر زبان عربی در این منطقه به «قهفرخ» تبدیل شد و به مرور زمان بر اثر استعمال زیاد در  تلفظ عامیانه به قهفرخ تغییر یافته است. شهر فرخ شهر هم اکنون سومین شهر پر جمعیت استان چهارمحال و بختیاری است در هشت کیلومتری شهرکرد و ۹۰ کیلومتری اصفهان واقع شده است. سنگ نوشته دوران صفوی، قلعه اسفندیارخان، وجود...