جاهای دیدنی اردبیل در عید نوروز

جاهای دیدنی اردبیل در عید نوروز

اردبیل مقصد مناسبی در کل سال است اما بدلیل زمان تعطیلات نوروزی میتواند مناسب ترین زمان مسافرت به این منطقه باشد. چراکه معمولا در بهار هوای مساعدی برای مسافرت به اردبیل می باشد.