پنج دلیلی که تایلند را به بهترین کشور دنیا تبدیل می‌کند

پنج دلیلی که تایلند را به بهترین کشور دنیا تبدیل می‌کند

تایلند، با پایتخت بانکوک، به طبیعت بکر، مردم شاد وخوش برخورد و غذاهای بسیار لذیذ معروف است. هر وقت بحث گردشگری به میان می‌آید، ناخودآگاه ذهن به سمت تایلند و آن طبیعت فوق‌العاده‌اش می‌رود. بنابراین اغراق نکرده‌ایم اگر بگوییم تایلند بهترین کشور دنیا است.