تگ

سوپ خوشمزه عدس

مرورگر
5 دستورالعمل خوشمزه لوبیا و عدس خشک هندی

آیا لوبیا و عدس خشک دارید و نمی دانید با آنها چه کنید؟ از آنها در این 5 غذای قدیمی و آسان هندی استفاده کنید. کوئر تان فرانسوی به تازگی وارد اینستاگرام شده تا به طرفداران خود یاد بدهد که چگونه غذای مورد علاقه خانواده خود را تهیه کنند.