تگ

سیت پادانگ

مرورگر
غذاهای جاکارتا، غذاهای خوشمزه جاکارتا

جاکارتا، پایتخت کشور اندونزی و یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی این کشور به شمار می رود. این شهر بعد از بالی توریستی ترین شهر کشور اندونزی است. جاکارتا از نظر غذایی بسیار متنوع است بطوریکه هیچ وقت از نظر غذایی در این کشور در مضیقه نخواهید بود!