تگ

سید علی شاه رکن الدین

مرورگر
بقعه شاه رکن الدین در دل بافت قدیم شهر دزفول

بقعه شاه‌رکن‌الدین در دل بافت قدیم شهر دزفول در نزدیکی خیابان طالقانی قرار گرفته است.صاحب این بقعه فرزند «بهاءالدین» معروف به «بابا رکن‌الدین‌ولی» یا «شاه‌رکن‌الدین» است.شاه رکن الدین از اولیای الهی و عرفای مجهول القدر بوده.