تگ

سیرکان

مرورگر
معرفی شهر سیرکان

سیرْکان شهر کوچکی است در استان سیستان و بلوچستان ایران. سیرکان مرکز بخش بم‌پُشت شهرستان سراوان است. این شهر از نظر جغرافیایی، شرقی‌ترین شهر ایران است.سیرکان در جنوب شرقی ایران و نزدیک به مرز پاکستان قرار گرفته‌است.