تگ

سیستم ریلی مالزی

مرورگر
راهنمای حمل و نقل در کشور مالزی

از آنجایی که خطوط هواپیمایی کشور مالزی با بسیاری از خطوط هوایی در سراسر دنیا مرتبط است، بنابراین می توان گفت سفر به مالزی از طریق هواپیما بهترین گزینه می باشد. جاده‌های شرق مالزی و کرانه خاوری شبه جزیره مالزی هنوز به نسبت توسعه نیافته هستند. آن‌ها از جاده‌های پرپیچ و خم در نواحی کوهستانی تشکیل شده‌اند و برخی از آن‌ها هنوز آسفالت نشده و شنی هستند.