تگ

سیمینه

مرورگر
سیمینه

سیمینه شهری است در بخش سیمینه شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی .نام شهر سیمینه از رودخانهٔ سیمینه‌رود گرفته شده که در منطقه به «چۆمی ته‌ته‌هو» مشهور است.سیمینه بین شهرهای بوکان و میاندوآبقرار گرفته‌است.