تگ

سینمای رایگان در مسکو روسیه

مرورگر
تفریحات در مسکو ، از تفریحات جالب در مسکو چه میدانید؟

مسکو از زمان حکومت اتحاد جماهیر شوروی تا به امروز مرکز سیاسی و اقتصادی روسیه است. این شهر که یکی از زیباترین شهرهای اروپا محسوب می­شود می­‌تواند گزینه‌ی بسیار جذابی برای سفر باشد. تفریحات در مسکو بسیار متنوع است و تمام توریست‌ها را دربرمی‌گیرد.