تگ

سینما در شهر بابل

مرورگر
معرفی، آدرس و رزرو سینما آزادی بابل

سینما آزادی یک سینما در شهر بابل، ایران است. بازسازی اساسی سینما آزادی بابل با حمایت این موسسه وابسته به معاونت سینمایی وزارت ارشاد از اوایل اردیبهشت ماه امسال آغاز شد.