تگ

سینما های خاطره ساز شهر ساری

مرورگر
سینما فرهنگ ساری

سینما فرهنگ ساری یکی از سینما های خاطره ساز شهر ساری ایست که در سال ۱۳۴۰ ساخته شده . سینما فرهنگ ساری در خیابان ۱۸ دی در داخل خیابان خیام واقع شده .