معرفی شهر سیه رود

معرفی شهر سیه رود

سیه رود یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش سیه رود شهرستان جلفا واقع گردیده است.این شهر در کناره جنوبی رود ارس و در شمال کوه کیامکی قرار گرفته است.سیه رود مرکز اداری بخش بوده و ادرات و نهادهای دولتی بخش در این شهر مستقر می باشد.