تگ

سی‌وسه پل

مرورگر
نتیجه تصویری برای خیابان چهار باغ

یکی از مشهورترین چهار باغ‌های ایران و یکی از جاهای دیدنی اصفهان، چهار باغ عباسی اصفهان است که هر چند امروزه از عظمت و شکوه آن چیز زیادی باقی نمانده، ولی در زمانی نه چندان دور،  مورد توجه هنر دوستان ایرانی و جهانگردان سایر ملل بوده است.

جاهای دیدنی چهار محال و بختیاری

اگر شما نیز با شنیدن نام زاینده رود به یاد سی‌وسه پل می‌افتید باید بازدیدی هم از پل زمانخان در شهرستان سامان داشته باشید. این پل دیدنی در طبیعتی بسیار زیبا قرار گرفته و قدمت آن نیز به دوران ساسانیان باز می‌گردد.