تگ

شانگهای و الینیا

مرورگر
طعم غذای 100 رستوران برتر دنیا

ما همه اهدافی در زندگی داریم. بعضی‌ها همین که بیرون بروند و یک وعده‌ی غذایی خوب بخورند، خوشحال خواهند بود. برخی دیگر تا از کوه اورست بالا نروند، راضی نمی‌شوند. اما بعضی‌ها هم هستند که غذای خوب خوردن را در نظر می‌گیرند