معرفی شاهدشهر استان تهران

معرفی شاهدشهر  استان تهران

شاهدشهر یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهریار قرار دارد.جمعیت این شهر در سرشماری سال 1395 برابر با 25544نفر بود.این شهر با پیوستن سه روستای علی‌آباد درازه، درازه و شهسواری تشکیل شده و اکنون روستاهای محمودآباد و خلج‌آباد هم در محدوده شهری شاهدشهر قرار دارند.