تگ

شاهزاده «ابراهیم» و «اسماعیل»

نتیجه تصویری برای بقعه متبرکه بی بی سیده خاتون

بقعه بی بی سیده خاتون یکی از مکان های زیارتی در شهرستان شهرضا میباشد. نسب این امامزاده بنا به اعتقاد مردم و اهالی شهر به حضرت امام سجاد(ع) می‌رسد، البته برخی بر این باورند که این امامزاده از زنان سیده و شجاع دوران آل‌بویه بوده است.