معرفی بقعه متبرکه بی بی سیده خاتون

نتیجه تصویری برای بقعه متبرکه بی بی سیده خاتون

بقعه بی بی سیده خاتون یکی از مکان های زیارتی در شهرستان شهرضا میباشد. نسب این امامزاده بنا به اعتقاد مردم و اهالی شهر به حضرت امام سجاد(ع) می‌رسد، البته برخی بر این باورند که این امامزاده از زنان سیده و شجاع دوران آل‌بویه بوده است.