تگ

شاهزاده ابوطالب(ع)

مرورگر
بقعه امامزاده ابوطالب از جاذبه های مذهبی استان مرکزی

بقعه باشکوه امامزاده ابوطالب(ع) در مرکز شهر خمین یکی از جاذبه های مذهبی خمین می باشد که مورد توجّه مردم این شهر است و به “شاهزاده ابوطالب(ع)” شهرت یافته و نسب شریف امامزاده ابوطالب(ع)، با 9واسطه به امام حسن مجتبى(ع) می‌رسد.