تگ

شاهزاده اسماعیل

مرورگر
گردشگاه بابا امان یکی از زیباترین پارک‌های گردشگری

بابا امان بجنورد یکی از زیباترین و قدیمی‌ترین پارک‌های گردشگری کشور است.این گردشگاه از جاذبه های بجنورد،مکانی زیبا و دلنشین برای مسافرانی است که قصد سفر به شهرهای شمالی کشور و به ویژه سفر به مشهد مقدس را دارند.