تگ

شاهزاده صدرالدین آقاخان

مرورگر
موزه آقاخان در تورنتو

سال 2014 بود که شاخه فرهنگی بنیاد آقاخان دست به ابتکار جالبی زد. این بنیاد اقدام به ساخت یک موزه در شهر تورنتو کانادا کرد. شهری که پرجمعیت ترین شهر کشور کانادا و چهارمین شهر پرجمعیت قاره آمریکا بود.