تگ

شاه‌زاده حمزه بن موسی بن جعفر (ع)

مرورگر
نتیجه تصویری برای خواجه تاج الدین کاشان

بقعه‌ی خواجه تاج‌الدین کاشان از قرن ۹ هجری قمری به یادگار مانده است و در خیابان فاضل نراقی، کوچه‌ی مسجد آقا بزرگ قرار دارد. این بنا از جاذبه های کاشان،در ۱۱ بهمن سال ۱۳۳۴ با شماره‌ی ۴۰۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.