تگ

شاپور اول

مرورگر
نقش شاپور داراب یکی از آثار تاریخی ارزشمند ایران

در دامنه‌ی کوه پهنا در چهارکیلومتری شهرستان داراب، یکی دیگر از آثار تاریخی ارزشمند ایران کهن وجود دارد که به «نقش شاپور» نام گرفته است. این نقش‌برجسته متعلق به دوران حکومت ساسانیان است که پیروزی شاپور اول بر امپراطوران روم را به تصویر کشیده است.