سفر بعد از ویروس کرونا | سواحل زیبا و کمتر شناخته شده اروپایی

سفر بعد از ویروس کرونا | سواحل زیبا و کمتر شناخته شده اروپایی

بیشتر ما از کمبود ویتامین دی رنج می بریم و به این زودی نمی توانیم برای گرفتن آفتاب بیرون برویم. با کاهش محدودیت ها پیدا کردن یک ساحل آرام در اروپا می تواند کار سختی باشد، بنابراین اجازه دهید که فرهنگ سفر شما را به سمت مقصدهای ساحلی کم جمعیت هدایت کند.