تگ

شجره‌نامه امامزاده شاهزاده زیدالکبیر

مرورگر
امامزاده زید الکبیر ، جاذبه ای تاریخی و مذهبی

از زیارتگاه های معتبر و معروف اهالی ابهر و حومه، آرامگاه شاهزاده زیدالکبیر است که در شرق شهر و در انتهای خیابان استاد مطهری ابهر واقع شده است و دارای گنبد زیبای مخروطی شکلی است.اطراف این زیارتگاه سابق بر این گورستان بود که امروزه به خارج شهر منتقل شده.