تگ

شجره نامه امامزاده عبدالله (ع)

مرورگر
جاذبه مذهبی گردشگری امامزاده عبدالله (ع)

بارگاه مطهر امام زاده عبدالله از جاذبه های مذهبی شهرستان خضری،در ۱۰ کیلومتری غرب خضری و در روستای سرسبز و خوش آب و هوای کارشک واقع شده است.نسب این ملجا شریف عبارت است از: عبدالله بن موسی الجون بن عبدالله محض بن حسن مثنی بن حسن بن علی بن ابیطالب (ع) .