تگ

شربيان

مرورگر
معرفی شهر شربیان

شَرَبیان یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی ایران است. این شهر در بخش مهربان شهرستان سراب قرار دارد. شربیان از تبریز مرکز استان، حدود ۱۰۰ و از سراب ۴۰ کیلومتر فاصله دارد.شربيان از نظر آب و هوا دارای آب و هوای سرد زمستانی و معتدل تابستانی می باشد.