تگ

شكارگاه‌های شمال قزوین

مرورگر
دروازه درب کوشک ، یكی از كهن‌ترین دروازه‌های شهر قزوین

دروازه درب كوشك یكی از كهن‌ترین دروازه‌های شهر قزوین است كه به سوی الموت، رودبار شهرستان و كوشك و شكارگاه‌های شمال قزوین باز می‌شده است.در زمان قاجار ۹ دروازه در اطراف قزوین بود:پنبه ریسه، رشت، مغلاوک، راه (درب) کوشک، شیخ‌ آباد، خندقبار، شهزاده حسین، تهران و مصلی.