تگ

شلوغ ترین چهار راه جهان

مرورگر
چهار راه شیبویا در توکیو (شلوغ ترین تقاطع جهان)

ژاپن یکی از زیباترین و مسحور کننده ترین کشورهای جهان است که سالانه میلیون ها گردشگر خارجی را به خود جلب می کند. این کشور را می توان ترکیبی زیبا و منحصربفرد از سنت و مدرنیته دانست که بیش از هر چیز دیگری انسان را شیفته این کشور می سازد.