معرفی فرودگاه چانگی سنگاپور ، بهترین فرودگاه در جهان

معرفی فرودگاه چانگی سنگاپور ، بهترین فرودگاه در جهان

فرودگاه بین‌المللی چانگی سنگاپور یکی از معروفترین فرودگاه‌های این کشور است. این فرودگاه در سال ۱۹۸۱تاسیس شد و مساحتی در حدود ۱۳کیلومتر مربع دارد. فرودگاه از سه ترمینال اصلی و یک ترمینال با پرواز ارزان برخوردار است.