جاهای دیدنی فهرج| جاذبه های گردشگری افسانه ای و زیبا فهرج کرمان

شهر زیبا و افسانه ای فهرج

شهرستان فهرج یکی از شهرستان‌های استان کرمان است. شهرستان فهرج دیار نخلستان‌های سرسبز با مردمانی مهمان‌نواز که این روزها با هوای پاک و شب‌های پرستاره به روی گردشگران داخلی و خارجی آغوش گشوده است.