تگ

شهرستان نیم ور

مرورگر
جاذبه تاریخی یخچال نیمور

در شهرستان نیم ور و در یک کیلومتری میدان سنگ قرار دارد. این بنا تنها یخچال باقیمانده در منطقه میان خمین و دلیجان است که هنوز پابرجا مانده‌است ولی امروزه کارکرد خود را از دست داده‌است.