تگ

شهرهای دوران اسطوره ای ایران

مرورگر
میلاجرد

یکی از قدیمی ترین شهرهای دوران اسطوره ای ایران ، شهر میلاجرد است. میلاجرد شهری است در بخش میلاجرد شهرستان میلاجرد استان مرکزی قرار دارد. این شهر در ۲۱ کیلومتری جنوب غربی کمیجان واقع است.