تگ

شهرک سینمایی غزالی

مرورگر

پر افتخار ایران زمین را در نمایشگاه دائمی، در معرض دید علاقمندان به هنر موسیقی قرار می دهد. 14- خانه صادق هدایت، سعدی 15- موزه سینما، باغ فردوس 16- موزه آبگینه و سفالینه، سی تیر 17- شهرک سینمایی غزالی، جاده مخصوص 18- موزه هنرهای معاصر، کارگر شمالی ساختمان موزه تلفیقی از معماری مدرن و سنتی است که با الهام از بادگیرهای مناطق حاشیه کویر...