تگ

شهر آستانه اشرفیه

مرورگر
آرامگاه دکتر محمد معین

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻣﻌﺮوف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ از ﻣﻔﺎﺧﺮ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود که در سال ۹ اردیبهشت ۱۲۹۷ در آستانه اشرفیه متولد شد و ۱۳ تیر ۱۳۵۰ در تهران درگذشت و پس از مرگ نیز در زادگاهش به خاک سپرده شد.

معرفی آرامگاه سید جلال الدین اشرف

سید جلال الدین اشرف از فرزندان موسی کاظم و تنها برادر تنی امام رضا(علیه السلام) معروف ترین بنای تاریخی و جاذبه گردشگری شهر آستانه اشرفیه است که در ۳۵ کیلومتری شهر رشت واقع شده است.

جاذبه گردشگری پارک ساحلی آستانه اشرفیه

در ورود به شهر آستانه اشرفیه (از سمت رشت) باید از یک پل عبور کنیم که بر روی رودخانه بزرگ سفید رود نصب شده است . بعداز پل در حاشیه سمت چپ رودخانه ، پارکی احداث شده که دارای امکانات لازم برای استراحت و تفریح مسافرین و گردشگران است.