معرفی شهر ابریشم

اَبریشَم یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است.این شهر در بخش مرکزی شهرستان فلاورجان قرار دارد.جمعیت آن در سال ۱۳۸۳ برابر با ۱۴٬۸۸۸ نفر برآورد شده و در سال ۱۳۸۶ در حدود ۲۰ هزار نفر ودرسال ۱۳۹۵ برابر با ۳۶۰۰۰ نفر.