تگ

شهر اورارتویی

مرورگر
قلعه بسطام یکی از بزرگترین قلعه های تمدن اورارتویی در ایران

در همسایگی روستای بسطام در ارومیه درون شهر قره ضیاالدین قلعه ی بسطام قرار گرفته است. شهر قره ضیاالدین در بخش مرکزی شهرستان چایپاره در استان آذربایجان غربی قرار دارد و قدمت این قلعه ی تاریخی در بسطام به ۸۰۰ سال پیش از میلاد مسیح بازمی گردد.