تگ

شهر برزول

برزول

برزول از شهرهای ایران در استان همدان است. این شهر در بخش زرین دشت شهرستان نهاوند قرار دارد.مردم برزول به زبان لری صحبت میکنند.و مذهب آنها شیعه دوازده امامی می باشد. برزول بدلیل داشتن بافت روستایی اقتصاد برزول برپایه محصولات کشاورزی ودامپروری استوار است.