تگ

شهر بهار

مرورگر
سفر به روستای زیبای وهنان

وهنان از دیگر جاذبه های گردشگری شهر بهار می باشد. وهنان روستایی خاص با جذابیت ها و چشم اندازهای زیبا و طبیعی و همراه با گونه های طبیعی  حیات وحش است. روستای وهنان سی و چهار کیلومتر با شهر همدان فاصله دارد و بالاتر از ایست بازرسی جاده کرمانشاه  در  دور برگردان روستای آبرومند قرار دارد.

امامزاده عسگر ، از مهمترین امامزاده های شهرستان بهار

ایشان از مهمترین امامزاده های شهرستان بهار و از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) می باشند، بنای این امامزاده کاملا تاریخی بوده و در بخش مرکزی و بالای تپه ای در مجاورت روستاهای چوتاش، سنگ سفید، گوشلان، حصارقره باغی، نورآباد و فسیجان قرار دارد.